Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 9, phát hành thứ Ba ngày 2/6/2020

10:49 | 01/06/2020

|
Tạp chí Năng lượng Mới số 9 có những bài tiêu biểu: ^ Phát huy truyền thống “người dầu khí làm điện” ^ Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: “Khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu” ^ Phép màu cứu con tàu mắc cạn ^ Đảng bộ Vietsovpetro: Chung sức đồng lòng vượt qua thách thức ^ Dấu ấn “đỏ” trong tái cấu trúc PVN