Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 86, phát hành thứ Ba ngày 23/11/2021

10:52 | 22/11/2021

|
(PetroTimes) - Tạp chí Năng lượng Mới số 86 có những bài tiêu biểu: ^ Giữ ngọn lửa dầu khí mãi rực sáng ^ Petrovietnam: 60 năm hướng về phía trước ^ Sách vàng sáng tạo Việt Nam 2021: 7 công trình, giải pháp dầu khí được vinh danh ^ PV Drilling: Nhà thầu khoan dầu khí tốt nhất châu Á