Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 8, phát hành thứ Ba ngày 26/5/2020

11:46 | 25/05/2020

|
Tạp chí Năng lượng Mới số 8 có những bài tiêu biểu: ^ Đảng bộ PTSC: Định hướng đúng đắn, phù hợp thực tiễn ^ Tháo gỡ vướng mắc cho PVN ^ Đảng bộ PVCFC: Phát triển con người toàn diện ^ BSR sẽ “lấy lại phong độ” ^ Nền công nghiệp dầu khí Việt Nam: Cần sự bứt phá trong khoa học - công nghệ