Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 73, phát hành thứ Ba ngày 24/8/2021

21:17 | 23/08/2021

|
(PetroTimes) - Tạp chí Năng lượng Mới số 73 có những bài tiêu biểu: ^ Hành động vì một Petrovietnam “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” ^ Tấm lòng của PVFCCo trong đại dịch ^ PV Drilling: Điểm sáng của “3 tại chỗ” ^ Con đường phát triển công nghiệp lọc hóa dầu Việt Nam
Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 73, phát hành thứ Ba ngày 24/8/2021

Tạp chí Năng lượng Mới số 73 có những bài tiêu biểu:

- Hành động vì một Petrovietnam “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”

- Tấm lòng của PVFCCo trong đại dịch

- PV Drilling: Điểm sáng của “3 tại chỗ”

- Con đường phát triển công nghiệp lọc hóa dầu Việt Nam