Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 72, phát hành thứ Ba ngày 17/8/2021

10:54 | 16/08/2021

|
(PetroTimes) - Tạp chí Năng lượng Mới số 72 có những bài tiêu biểu: ^ Petrovietnam: Quản trị hiệu quả, tăng trưởng cao ^ Mốc son đầu tiên của công nghiệp khí ^ Nền kinh tế Việt Nam sẽ chiến thắng dịch Covid-19 ^ Giữ vững “vùng xanh” nhà máy ^ Vietsovpetro sản xuất gắn với bảo vệ môi trường
Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 72, phát hành thứ Ba ngày 17/8/2021

Tạp chí Năng lượng Mới số 72 có những bài tiêu biểu:

- Petrovietnam: Quản trị hiệu quả, tăng trưởng cao

- Mốc son đầu tiên của công nghiệp khí

- Nền kinh tế Việt Nam sẽ chiến thắng dịch Covid-19

- Giữ vững “vùng xanh” nhà máy

- Vietsovpetro sản xuất gắn với bảo vệ môi trường