Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 71, phát hành thứ Ba ngày 10/8/2021

09:43 | 09/08/2021

|
(PetroTimes) - Tạp chí Năng lượng Mới số 71 có những bài tiêu biểu: ^ Quyết tâm đưa Dự án Thái Bình 2 về đích ^ PVEP thực hiện tốt “mục tiêu kép” ^ Giải pháp vực dậy sức khỏe doanh nghiệp ^ Văn hóa BSR: Càng khó khăn, càng sáng tạo ^ PV Power: Mạnh mẽ đầu tư, nâng tầm vị thế