Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 7, phát hành thứ Ba ngày 19/5/2020

09:26 | 18/05/2020

|
Tạp chí Năng lượng Mới số 7 có những bài tiêu biểu: ^ Tầm nhìn chiến lược của một thiên tài ^ Đảng bộ PVEP: Đột phá tư duy, phát huy sáng tạo ^ Sẵn sàng nắm bắt nhanh nhất mọi cơ hội ^ Nền công nghiệp dầu khí Việt Nam: Cần sự bứt phá trong khoa học - công nghệ ^ Đảng bộ BIENDONG POC: Trên dưới một lòng để Biển Đông ngời sáng  
don doc tap chi nang luong moi so 7 phat hanh thu ba ngay 1952020

Tạp chí Năng lượng Mới số 7 có những bài tiêu biểu:

- Tầm nhìn chiến lược của một thiên tài

- Đảng bộ PVEP: Đột phá tư duy, phát huy sáng tạo

- Sẵn sàng nắm bắt nhanh nhất mọi cơ hội

- Nền công nghiệp dầu khí Việt Nam: Cần sự bứt phá trong khoa học - công nghệ

- Đảng bộ BIENDONG POC: Trên dưới một lòng để Biển Đông ngời sáng