Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 7, phát hành thứ Ba ngày 19/5/2020

09:26 | 18/05/2020

|
Tạp chí Năng lượng Mới số 7 có những bài tiêu biểu: ^ Tầm nhìn chiến lược của một thiên tài ^ Đảng bộ PVEP: Đột phá tư duy, phát huy sáng tạo ^ Sẵn sàng nắm bắt nhanh nhất mọi cơ hội ^ Nền công nghiệp dầu khí Việt Nam: Cần sự bứt phá trong khoa học - công nghệ ^ Đảng bộ BIENDONG POC: Trên dưới một lòng để Biển Đông ngời sáng