Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 66, phát hành thứ Ba ngày 6/7/2021

17:00 | 05/07/2021

|
(PetroTimes) - Tạp chí Năng lượng Mới số 66 có những bài tiêu biểu: ^ Học Bác Hồ từ tinh thần vượt khó ^ Nhớ cố Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Biên ^ Những ngày đặc biệt tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ ^ PVChem chuyển mình sang giai đoạn phát triển mới
Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 66, phát hành thứ Ba ngày 6/7/2021

Tạp chí Năng lượng Mới số 66 có những bài tiêu biểu:

- Học Bác Hồ từ tinh thần vượt khó

- Nhớ cố Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Biên

- Những ngày đặc biệt tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ

- PVChem chuyển mình sang giai đoạn phát triển mới