Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 61, phát hành thứ Ba ngày 1/6/2021

11:36 | 31/05/2021

|
(PetroTimes) - Tạp chí Năng lượng Mới số 61 có những bài tiêu biểu: ^ Petrovietnam trao ủng hộ 50 tỉ đồng cho Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 ^ Hội thảo “Chiến lược phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” ^ Hành trình nhập 80 triệu tấn dầu thô của BSR: Từ học việc vươn lên tầm chuyên gia ^ Khoa học và công nghệ dầu khí: Đổi mới sáng tạo, phát huy nội lực ^ Thử thách lớn với giàn trưởng trên biển
Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 61, phát hành thứ Ba ngày 1/6/2021

Tạp chí Năng lượng Mới số 61 có những bài tiêu biểu:

- Petrovietnam trao ủng hộ 50 tỉ đồng cho Quỹ vắc-xin phòng Covid-19

- Hội thảo “Chiến lược phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

- Hành trình nhập 80 triệu tấn dầu thô của BSR: Từ học việc vươn lên tầm chuyên gia

- Khoa học và công nghệ dầu khí: Đổi mới sáng tạo, phát huy nội lực

- Thử thách lớn với giàn trưởng trên biển