Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 6, phát hành thứ Ba ngày 12/5/2020

09:01 | 11/05/2020

|
Tạp chí Năng lượng Mới số 6 có những bài tiêu biểu: ^ Đảng bộ PV GAS: Sẵn sàng cho sự kiện chính trị quan trọng ^ PVN đối mặt với cơn đại khủng hoảng giá dầu thô ^ Để PVN tránh được các cơn sóng lớn… ^ Cửa mở an toàn cho chuyên gia nước ngoài ^ Duy trì sự sống cho doanh nghiệp nhỏ và vừa