Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 54, phát hành thứ Ba ngày 13/4/2021

10:32 | 12/04/2021

|
Tạp chí Năng lượng Mới số 54 có những bài tiêu biểu: ^ Petrovietnam hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính quý I/2021 ^ Petrovietnam quyết tâm chuyển đổi số thành công ^ Văn hóa là gốc của chuyển đổi số ^ Niềm tin, tình thân ái của “đại gia đình” PTSC