Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 48, phát hành thứ Ba ngày 2/3/2021

17:00 | 01/03/2021

|
(PetroTimes) - Tạp chí Năng lượng Mới số 48 có những bài tiêu biểu: ^ Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng: Chúng ta đã vượt qua giai đoạn khủng hoảng về niềm tin ^ Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng: Xây dựng kế hoạch điều hành cụ thể, đảm bảo hiệu quả hoạt động của PVEP ^ PV Drilling tiên phong khoan dầu ở đất nước chùa tháp ^ Petrovietnam hỗ trợ Hải Dương 1,5 tỉ đồng phòng chống dịch Covid-19
Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 48, phát hành thứ Ba ngày 2/3/2021

Tạp chí Năng lượng Mới số 48 có những bài tiêu biểu:

- Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng: Chúng ta đã vượt qua giai đoạn khủng hoảng về niềm tin

- Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng: Xây dựng kế hoạch điều hành cụ thể, đảm bảo hiệu quả hoạt động của PVEP

- PV Drilling tiên phong khoan dầu ở đất nước chùa tháp

- Petrovietnam hỗ trợ Hải Dương 1,5 tỉ đồng phòng chống dịch Covid-19