Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 4+5, phát hành thứ Ba ngày 28/4/2020

09:14 | 27/04/2020

|
Tạp chí Năng lượng Mới số 4+5 có những bài tiêu biểu: ^ DQS vượt lên chính mình ^ Giá dầu WTI âm - Tình huống cấp bách với PVN ^ PVN - Tâm thế vượt “khủng hoảng kép” ^ Hiểu đúng về thị trường xăng dầu ^ Hành trình 45 năm vào Nam tìm dầu