Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 35, phát hành thứ Ba ngày 1/12/2020

09:16 | 01/12/2020

|
Tạp chí Năng lượng Mới số 35 có những bài tiêu biểu: ^ Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau là hình mẫu của Petrovietnam ^ Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình: Petrovietnam có vị trí, vai trò hết sức quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ^ Petrovietnam đồng thuận, hợp tác để tiến xa hơn ^ Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1: Hòa đồng bộ Tổ máy số 1 vào lưới điện Quốc gia
Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 35, phát hành thứ Ba ngày 1/12/2020

Tạp chí Năng lượng Mới số 35 có những bài tiêu biểu:

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau là hình mẫu của Petrovietnam

- Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình: Petrovietnam có vị trí, vai trò hết sức quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

- Petrovietnam đồng thuận, hợp tác để tiến xa hơn

- Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1: Hòa đồng bộ Tổ máy số 1 vào lưới điện Quốc gia