Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 33, phát hành thứ Ba ngày 17/11/2020

15:11 | 16/11/2020

|
Tạp chí Năng lượng Mới số 33 có những bài tiêu biểu: ^ Petrovietnam 10 năm liên tiếp đứng trong Top 3 VNR 500 ^ Cần sớm cập nhật Chiến lược phát triển Petrovietnam ^ Petrovietnam sản xuất phân bón: Quyết sách táo bạo - Thành quả tự hào ^ Hội Dầu khí Việt Nam: Nguồn tài nguyên quý của Petrovietnam
Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 33, phát hành thứ Ba ngày 17/11/2020
Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 33, phát hành thứ Ba ngày 17/11/2020

Tạp chí Năng lượng Mới số 33 có những bài tiêu biểu:

- Petrovietnam 10 năm liên tiếp đứng trong Top 3 VNR 500

- Cần sớm cập nhật Chiến lược phát triển Petrovietnam

- Petrovietnam sản xuất phân bón: Quyết sách táo bạo - Thành quả tự hào

- Hội Dầu khí Việt Nam: Nguồn tài nguyên quý của Petrovietnam