Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 32, phát hành thứ Ba ngày 10/11/2020

11:11 | 09/11/2020

|
Tạp chí Năng lượng Mới số 32 có những bài tiêu biểu: ^ Petrovietnam duy trì sản xuất kinh doanh ổn định, an toàn ^ Văn hóa Petrovietnam: Nền tảng sức mạnh vượt qua Covid-19 ^ PVCFC: “Cứng cáp” hơn sau khủng hoảng ^ Thủy điện nhỏ - Được hay mất?