Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 3, phát hành thứ Ba ngày 21/4/2020

12:20 | 20/04/2020

|
 Tạp chí Năng lượng Mới số 3 có những bài tiêu biểu: ^ Petrovietnam: Văn hóa ứng xử trong thử thách ^ Tối ưu chi phí nhằm cải thiện dòng tiền ^ Bộ Công Thương: Đưa phân bón là mặt hàng chịu thuế GTGT ^ Để doanh nghiệp có thể “vực dậy”… ^ Dệt may vào EU - Con đường gian khó