Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 28, phát hành thứ Ba ngày 13/10/2020

09:43 | 12/10/2020

|
Tạp chí Năng lượng Mới số 28 có những bài tiêu biểu: ^ Giàn BK-21 mỏ Bạch Hổ đón dòng dầu đầu tiên ^ PV GAS sẽ về đích sớm 2 chỉ tiêu năm 2020 ^ Petrovietnam: Điểm sáng trong “khủng hoảng kép” ^ Giá dầu khó sụp đổ một lần nữa