Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 27, phát hành thứ Ba ngày 6/10/2020

09:36 | 05/10/2020

|
Tạp chí Năng lượng Mới số 27 có những bài tiêu biểu: ^ Làm gì để tái tạo thành công Văn hóa Petrovietnam? ^ Bản lĩnh người thợ trẻ ^ Dấu ấn khoa học - công nghệ trong ngành công nghiệp khí ^ Công đoàn Dầu khí Việt Nam: Chú trọng thi đua “Đổi mới, sáng tạo” ^ PVEP tối ưu chi phí qua đàm phán