Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 20, phát hành thứ Ba ngày 18/8/2020

09:48 | 17/08/2020

|
Tạp chí Năng lượng Mới số 20 có những bài tiêu biểu: ^ Cụm công nghiệp Khí - Điện - Đạm Cà Mau: Tiết kiệm năng lượng, quản trị hiệu quả ^ Thi đua hoàn thành bảo dưỡng tổng thể NMLD Dung Quất lần 4 ^ Những trăn trở từ NMNĐ Thái Bình 2 ^ Tăng cường các giải pháp ứng phó với dịch Covid-19