Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 180, phát hành thứ Ba ngày 9/7/2024

09:07 | 08/07/2024

|
(PetroTimes) - Tạp chí Năng lượng Mới số 180 có những bài tiêu biểu: ^ Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng: Không được để khó khăn nào làm ảnh hưởng đến chuỗi Dự án Lô B ^ Tiến sĩ sử học Khổng Đức Khiêm: Ngành Dầu khí có lịch sử hết sức vẻ vang ^ Lãnh đạo Petrovietnam: Cần xây dựng cơ chế chính sách cho công nghiệp khí ^ PV Drilling và chuyện “mang chuông đi đánh xứ người” ^ Người chạm khắc “văn hóa” dân tộc Nùng ^ Sinh khí mới từ Chương trình 5S của PVFCCo ^ Chuyện về một người thợ khoan dầu khí
Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 180, phát hành thứ Ba ngày 9/7/2024

Tạp chí Năng lượng Mới số 180 có những bài tiêu biểu:

- Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng: Không được để khó khăn nào làm ảnh hưởng đến chuỗi Dự án Lô B

- Tiến sĩ sử học Khổng Đức Khiêm: Ngành Dầu khí có lịch sử hết sức vẻ vang

- Lãnh đạo Petrovietnam: Cần xây dựng cơ chế chính sách cho công nghiệp khí

- PV Drilling và chuyện “mang chuông đi đánh xứ người”

- Người chạm khắc “văn hóa” dân tộc Nùng

- Sinh khí mới từ Chương trình 5S của PVFCCo

- Chuyện về một người thợ khoan dầu khí

  • el-2024
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps