Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 178, phát hành thứ Ba ngày 11/6/2024

10:45 | 10/06/2024

|
(PetroTimes) - Tạp chí Năng lượng Mới số 178 có những bài tiêu biểu: ^ Chúng ta mãi biết ơn Bác Hồ và những người bạn ^ Nỗ lực quản trị, Petrovietnam vượt nhiều chỉ tiêu 5 tháng ^ Mới, nhưng phải chính xác, trung thực ^ Petrovietnam sẵn sàng sản xuất, kinh doanh hydrogen ^ Nhớ chuyến đi ra giàn khoan lần đầu ^ Tranh cãi về những dự án chôn CO2 của ngành dầu mỏ Mỹ ^ Thi diều sáo ở Sáo Đền
Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 178, phát hành thứ Ba ngày 11/6/2024

Tạp chí Năng lượng Mới số 178 có những bài tiêu biểu:

- Chúng ta mãi biết ơn Bác Hồ và những người bạn

- Nỗ lực quản trị, Petrovietnam vượt nhiều chỉ tiêu 5 tháng

- Mới, nhưng phải chính xác, trung thực

- Petrovietnam sẵn sàng sản xuất, kinh doanh hydrogen

- Nhớ chuyến đi ra giàn khoan lần đầu

- Tranh cãi về những dự án chôn CO2 của ngành dầu mỏ Mỹ

- Thi diều sáo ở Sáo Đền

  • el-2024
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps