Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 17, phát hành thứ Ba ngày 28/7/2020

09:36 | 27/07/2020

|
Tạp chí Năng lượng Mới số 17 có những bài tiêu biểu: ^ Công tác tuyên giáo luôn được PVN đặc biệt coi trọng ^ Ngành Dầu khí - Những bước đi “từ không đến có” ^ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất: 11 năm không xảy ra sự cố tràn dầu ^ PV Power duy trì ổn định sản xuất ^ “Ngọn hải đăng” tỏa sáng