Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 160, phát hành thứ Ba ngày 12/9/2023

09:50 | 11/09/2023

|
(PetroTimes) - Tạp chí Năng lượng Mới số 160 có những bài tiêu biểu: ^ Văn hóa “biết ơn” tại Petrovietnam ^ Dịch vụ dầu khí chuyển mình đón đầu xu thế ^ Điện gió ngoài khơi: Bước đột phá nào từ con số 0? ^ Vận hội mới của cơ khí chế tạo dầu khí ^ Độc đáo văn hóa chợ phiên Hoàng Su Phì
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps