Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 15, phát hành thứ Ba ngày 14/7/2020

10:07 | 13/07/2020

|
Tạp chí Năng lượng Mới số 15 có những bài tiêu biểu: ^ 6 tháng đầu năm 2020: PVN nộp ngân sách Nhà nước 30 nghìn tỉ đồng ^ Cải tổ, làm mới “con thuyền dầu khí” ^ Tuổi trẻ Dầu khí: Khẳng định trí tuệ, sức sáng tạo ^ Đạm Cà Mau: Nhà máy là “nhà”, đồng nghiệp là “người thân” ^ Chiếm trọn niềm tin của khách hàng