Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 146, phát hành thứ Ba ngày 14/2/2023

09:22 | 13/02/2023

|
(PetroTimes) - Tạp chí Năng lượng Mới số 146 có những bài tiêu biểu: ^ Petrovietnam: Khát vọng chinh phục đỉnh cao mới ^ Hành trình 1 tỉ thùng dầu đồng hành cùng sự phát triển đất nước ^ Những cái tết đặc biệt của người Dầu khí ^ PV Drilling kỳ vọng một mùa xuân mới ^ Những người canh giữ “mắt thần” của biển
Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 146, phát hành thứ Ba ngày 14/2/2023

Tạp chí Năng lượng Mới số 146 có những bài tiêu biểu:

- Petrovietnam: Khát vọng chinh phục đỉnh cao mới

- Hành trình 1 tỉ thùng dầu đồng hành cùng sự phát triển đất nước

- Những cái tết đặc biệt của người Dầu khí

- PV Drilling kỳ vọng một mùa xuân mới

- Những người canh giữ “mắt thần” của biển

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps