Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 143, phát hành thứ Ba ngày 27/12/2022

09:19 | 26/12/2022

|
(PetroTimes) - Tạp chí Năng lượng Mới số 143 có những bài tiêu biểu: ^ Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, làm việc với Vietsovpetro ^ Khát vọng phồn vinh, hạnh phúc ^ Xuất khẩu xanh - “Luật chơi” mới ^ Yêu thương nơi cao nguyên đá ^ Kỷ nguyên dầu giá rẻ đã kết thúc
Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 143, phát hành thứ Ba ngày 27/12/2022

Tạp chí Năng lượng Mới số 143 có những bài tiêu biểu:

- Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, làm việc với Vietsovpetro

- Khát vọng phồn vinh, hạnh phúc

- Xuất khẩu xanh - “Luật chơi” mới

- Yêu thương nơi cao nguyên đá

- Kỷ nguyên dầu giá rẻ đã kết thúc

P.V

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps