Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 140, phát hành thứ Ba ngày 6/12/2022

09:17 | 05/12/2022

|
(PetroTimes) - Tạp chí Năng lượng Mới số 140 có những bài tiêu biểu: ^ 8 công trình của Tuổi trẻ Dầu khí nhận Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc” năm 2022 ^ Petrovietnam tiên phong trong bảo vệ môi trường ^ Giải oan cho Thủy điện Đakđrinh ^ Ký ức không phai theo màu thời gian ^ Khủng hoảng dầu diesel lan ra toàn cầu
Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 140, phát hành thứ Ba ngày 6/12/2022

Tạp chí Năng lượng Mới số 140 có những bài tiêu biểu:

- 8 công trình của Tuổi trẻ Dầu khí nhận Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc” năm 2022

- Petrovietnam tiên phong trong bảo vệ môi trường

- Giải oan cho Thủy điện Đakđrinh

- Ký ức không phai theo màu thời gian

- Khủng hoảng dầu diesel lan ra toàn cầu

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps