Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 139, phát hành thứ Ba ngày 29/11/2022

11:12 | 28/11/2022

|
(PetroTimes) - Tạp chí Năng lượng Mới số 139 có những bài tiêu biểu: ^ Petrovietnam phát triển bền vững vì Tổ quốc Việt Nam hùng cường ^ Vinh danh những công trình mang trí tuệ, bản lĩnh của người Dầu khí ^ Chuyển đổi số - Nền tảng cho phát triển bền vững ^ Người thầy đam mê nghiên cứu, sáng tạo ^ Nga lách lệnh cấm vận dầu mỏ của EU
Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 139, phát hành thứ Ba ngày 29/11/2022

Tạp chí Năng lượng Mới số 139 có những bài tiêu biểu:

- Petrovietnam phát triển bền vững vì Tổ quốc Việt Nam hùng cường.

- Vinh danh những công trình mang trí tuệ, bản lĩnh của người Dầu khí

- Chuyển đổi số - Nền tảng cho phát triển bền vững

- Người thầy đam mê nghiên cứu, sáng tạo

- Nga lách lệnh cấm vận dầu mỏ của EU

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps