Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 13, phát hành thứ Ba ngày 30/6/2020

18:25 | 29/06/2020

|
Tạp chí Năng lượng Mới số 13 có những bài tiêu biểu: ^ Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam: Dẫn đầu về phòng, chống dịch Covid-19 ^ PVCFC - Nền tảng vững chắc từ nội lực mạnh ^ PVEP duy trì ổn định sản xuất ^ Chuyện bảo dưỡng “con gấu lớn” của Petrovietnam