Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 116, phát hành thứ Ba ngày 21/6/2022

08:43 | 20/06/2022

|
(PetroTimes) - Tạp chí Năng lượng Mới số 116 có những bài tiêu biểu: ^ Dự án NMNĐ Thái Bình 2: Đốt than lần đầu, hòa lưới điện Tổ máy số 1 ^ Hoàn thiện thể chế - Đòn bẩy cho ngành Dầu khí phát triển ^ Công đoàn Dầu khí Việt Nam: Những thành quả của phong trào thi đua lao động sáng tạo ^ Chuyển đổi số quyết định sự sống còn của báo chí ^ Cựu sĩ quan nhà giàn DK1 chuyên “săn” giải báo chí
Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 116, phát hành thứ Ba ngày 21/6/2022

Tạp chí Năng lượng Mới số 116 có những bài tiêu biểu:

- Dự án NMNĐ Thái Bình 2: Đốt than lần đầu, hòa lưới điện Tổ máy số 1

- Hoàn thiện thể chế - Đòn bẩy cho ngành Dầu khí phát triển

- Công đoàn Dầu khí Việt Nam: Những thành quả của phong trào thi đua lao động sáng tạo

- Chuyển đổi số quyết định sự sống còn của báo chí

- Cựu sĩ quan nhà giàn DK1 chuyên “săn” giải báo chí