Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 111, phát hành thứ Ba ngày 17/5/2022

09:05 | 16/05/2022

|
(PetroTimes) - Tạp chí Năng lượng Mới số 111 có những bài tiêu biểu: ^ Thủ tướng Chính phủ kiểm tra tiến độ Dự án NMNĐ Thái Bình 2 ^ Petrovietnam duy trì nhịp độ tăng trưởng tốt ^ Sửa đổi Luật Dầu khí góp phần phát triển bền vững ngành Dầu khí Việt Nam ^ Tuyên dương người lao động Dầu khí tiêu biểu
Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 111, phát hành thứ Ba ngày 17/5/2022

Tạp chí Năng lượng Mới số 111 có những bài tiêu biểu:

- Thủ tướng Chính phủ kiểm tra tiến độ Dự án NMNĐ Thái Bình 2

- Petrovietnam duy trì nhịp độ tăng trưởng tốt

- Sửa đổi Luật Dầu khí góp phần phát triển bền vững ngành Dầu khí Việt Nam

- Tuyên dương người lao động Dầu khí tiêu biểu

P.V