Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 11, phát hành thứ Ba ngày 16/6/2020

10:45 | 15/06/2020

|
Tạp chí Năng lượng Mới số 11 có những bài tiêu biểu: ^ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh gia cao những đóng góp của ngành Dầu khí ^ Truyền thông Dầu khí - Đồng bộ và hiệu quả ^ Báo chí đồng hành cùng PVN vượt khó ^ Tâm sự của nhà báo: Nhiệt huyết của “Người đi tìm lửa” luôn rực cháy ^ Dầu khí - Ngành điển hình về khó khăn và kịch tính  
don doc tap chi nang luong moi so 11 phat hanh thu ba ngay 1662020

Tạp chí Năng lượng Mới số 11 có những bài tiêu biểu:

- Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh gia cao những đóng góp của ngành Dầu khí

- Truyền thông Dầu khí - Đồng bộ và hiệu quả

- Báo chí đồng hành cùng PVN vượt khó

- Tâm sự của nhà báo: Nhiệt huyết của “Người đi tìm lửa” luôn rực cháy

- Dầu khí - Ngành điển hình về khó khăn và kịch tính