Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 11, phát hành thứ Ba ngày 16/6/2020

10:45 | 15/06/2020

|
Tạp chí Năng lượng Mới số 11 có những bài tiêu biểu: ^ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh gia cao những đóng góp của ngành Dầu khí ^ Truyền thông Dầu khí - Đồng bộ và hiệu quả ^ Báo chí đồng hành cùng PVN vượt khó ^ Tâm sự của nhà báo: Nhiệt huyết của “Người đi tìm lửa” luôn rực cháy ^ Dầu khí - Ngành điển hình về khó khăn và kịch tính