Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 1, phát hành thứ Ba ngày 7/4/2020

09:38 | 04/04/2020

|
Tạp chí Năng lượng Mới số 1 có những bài tiêu biểu: ^Thư ngỏ của Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam ^ Người lao động Dầu khí: “Đồng cam, cộng khổ, vượt gian khó” ^ Tìm kiếm thăm dò dầu khí: Thách thức lớn từ thiếu vốn đầu tư  ^ Covid-19 và 3 kịch bản tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2020 ^ PVN và các đơn vị chủ động thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19  ^ Ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo: Tạo niềm tin từ khu vực tư nhân      
don doc tap chi nang luong moi so 1 phat hanh thu ba ngay 742020

Tạp chí Năng lượng Mới số 1 có những bài tiêu biểu:

- Thư ngỏ của Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam

- Người lao động Dầu khí: “Đồng cam, cộng khổ, vượt gian khó”

- Tìm kiếm thăm dò dầu khí: Thách thức lớn từ thiếu vốn đầu tư

- Covid-19 và 3 kịch bản tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2020

- PVN và các đơn vị chủ động thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

- Ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo: Tạo niềm tin từ khu vực tư nhân