Đón đọc Báo Năng lượng Mới số 904, phát hành thứ Ba ngày 10/3/2020

19:20 | 09/03/2020

|
Báo Năng lượng Mới số 904 có những bài tiêu biểu: ^ PVN nộp ngân sách Nhà nước 2 tháng đầu năm vượt 9,3% kế hoạch ^ Phát triển bằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo ^ Chi bộ Cơ quan Công đoàn Dầu khí Việt Nam: Phát huy năng lực lãnh đạo ^ POW - Cơ hội đầu tư ^ Vì sao đất nông nghiệp chưa thực sự là bất động sản? ^ Phải chống dịch Covid-19 ở mức độ cao nhất ^ Phối hợp đồng bộ phát triển điện gió ^ Bảo vệ khí hậu - Biến lời nói thành hành động ^ Vui, buồn diễn viên quần chúng  
don doc bao nang luong moi so 904 phat hanh thu ba ngay 1032020

Báo Năng lượng Mới số 904 có những bài tiêu biểu:

- PVN nộp ngân sách Nhà nước 2 tháng đầu năm vượt 9,3% kế hoạch

- Phát triển bằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

- Chi bộ Cơ quan Công đoàn Dầu khí Việt Nam: Phát huy năng lực lãnh đạo

- POW - Cơ hội đầu tư

- Vì sao đất nông nghiệp chưa thực sự là bất động sản?

- Phải chống dịch Covid-19 ở mức độ cao nhất

- Phối hợp đồng bộ phát triển điện gió

- Bảo vệ khí hậu - Biến lời nói thành hành động

- Vui, buồn diễn viên quần chúng