Đón đọc Báo Năng lượng Mới số 883, phát hành thứ Sáu ngày 13/12/2019

14:32 | 12/12/2019

|
Báo Năng lượng Mới số 883 có những bài tiêu biểu: ^ Ban Kinh tế Trung ương, Petrovietnam làm việc với Tập đoàn AES ^ Củng cố, phát triển thương hiệu doanh nghiệp Dầu khí ^ Bản lĩnh của người lính Dầu khí ^ Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ: Tạo nền tảng phát triển bền vững ^ Hàng giả bao vây thị trường - S.O.S! ^ 3 dịch vụ điện kết nối Cổng dịch vụ công Quốc gia ^ Cam kết mới của OPEC+ ^ Khát vọng vì môi trường xanh ^ Thách thức lớn về chất lượng việc làm  
don doc bao nang luong moi so 883 phat hanh thu sau ngay 13122019

Báo Năng lượng Mới số 883 có những bài tiêu biểu:

- Ban Kinh tế Trung ương, Petrovietnam làm việc với Tập đoàn AES

- Củng cố, phát triển thương hiệu doanh nghiệp Dầu khí

- Bản lĩnh của người lính Dầu khí

- Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ: Tạo nền tảng phát triển bền vững

- Hàng giả bao vây thị trường - S.O.S!

- 3 dịch vụ điện kết nối Cổng dịch vụ công Quốc gia

- Cam kết mới của OPEC+

- Khát vọng vì môi trường xanh

- Thách thức lớn về chất lượng việc làm