Đón đọc Báo Năng lượng Mới số 879, phát hành thứ Sáu ngày 29/11/2019

09:10 | 29/11/2019

|
Báo Năng lượng Mới số 879 có những bài tiêu biểu: ^ Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng đối thoại với người lao động ^ PVCFC đứng trong Top 100 doanh nghiệp bền vững Việt Nam 2019 ^ PVN khẳng định vị thế trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam ^ Xăng dầu của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất: Chất lượng tạo thịnh vượng ^ TP Hồ Chí Minh: Giao dịch heo như chứng khoán? ^  Chống biến đổi khí hậu: Đã quá muộn để cứu trái đất? ^ Phát triển điện mặt trời: Tuân thủ quy hoạch, cân bằng hệ thống điện ^ Doanh nghiệp bất động sản tìm vốn từ chứng khoán và trái phiếu
don doc bao nang luong moi so 879 phat hanh thu sau ngay 29112019

Báo Năng lượng Mới số 879 có những bài tiêu biểu:

Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng đối thoại với người lao động

- PVCFC đứng trong Top 100 doanh nghiệp bền vững Việt Nam 2019

- PVN khẳng định vị thế trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

- Xăng dầu của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất: Chất lượng tạo thịnh vượng

- TP Hồ Chí Minh: Giao dịch heo như chứng khoán?

- Chống biến đổi khí hậu: Đã quá muộn để cứu trái đất?

- Phát triển điện mặt trời: Tuân thủ quy hoạch, cân bằng hệ thống điện

- Doanh nghiệp bất động sản tìm vốn từ chứng khoán và trái phiếu