Đón đọc Báo Năng lượng Mới số 874, phát hành thứ Ba ngày 12/11/2019

14:48 | 11/11/2019

|
Báo Năng lượng Mới số 874 có những bài tiêu biểu: ^ PVN về đích sớm chỉ tiêu tài chính năm 2019 ^ Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV: Đa dạng hóa đầu tư truyền tải điện ^ Petrovietnam tiên phong trong hợp tác quốc tế ^ PTSC Thanh Hóa - Chặng đường 10 năm phát triển ^ Liên hoan nghệ thuật quần chúng Vietsovpetro lần thứ 25: Dấu ấn khó quên ^ EVN - trụ cột trong bảo đảm an ninh năng lượng ^ Thương hiệu hậu M&A - Nâng cao giá trị cũ hay tạo mới? ^ Điện gió ngoài khơi: Trụ cột chuyển đổi năng lượng sạch ^ Triệt phá đường dây sản xuất xăng giả của đại gia Trịnh Sướng  
don doc bao nang luong moi so 874 phat hanh thu ba ngay 12112019

Báo Năng lượng Mới số 874 có những bài tiêu biểu:

- PVN về đích sớm chỉ tiêu tài chính năm 2019

- Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV: Đa dạng hóa đầu tư truyền tải điện

- Petrovietnam tiên phong trong hợp tác quốc tế

- PTSC Thanh Hóa - Chặng đường 10 năm phát triển

- Liên hoan nghệ thuật quần chúng Vietsovpetro lần thứ 25: Dấu ấn khó quên

- EVN - trụ cột trong bảo đảm an ninh năng lượng

- Thương hiệu hậu M&A - Nâng cao giá trị cũ hay tạo mới?

- Điện gió ngoài khơi: Trụ cột chuyển đổi năng lượng sạch

- Triệt phá đường dây sản xuất xăng giả của đại gia Trịnh Sướng