Đón đọc Báo Năng lượng Mới số 484, phát hành thứ Sáu ngày 18/12/2015

15:26 | 17/12/2015

|
Báo Năng lượng Mới số 484 có những bài tiêu biểu: - Công đoàn Dầu khí Việt Nam: Đồng hành với phát triển và đổi mới - PV Power, DMC, PVI, PETROSETCO tổng kết hoạt động năm 2015 - Nam Côn Sơn 2 đón dòng khí thương mại đầu tiên - Phối hợp hiệu quả trong lãnh đạo, điều hành - Mượn danh cầu lợi - “Tín dụng gốc cây” và những bi kịch không báo trước - Bảo hiểm nợ và nợ bảo hiểm - Phim đặt hàng: Phải hướng tới đông đảo khán giả
tin nhap 20151217152255

Báo Năng lượng Mới số 484 có những bài tiêu biểu: 

- Công đoàn Dầu khí Việt Nam: Đồng hành với phát triển và đổi mới

- PV Power, DMC, PVI, PETROSETCO tổng kết hoạt động năm 2015

- Nam Côn Sơn 2 đón dòng khí thương mại đầu tiên

- Phối hợp hiệu quả trong lãnh đạo, điều hành

- Mượn danh cầu lợi

- “Tín dụng gốc cây” và những bi kịch không báo trước

- Bảo hiểm nợ và nợ bảo hiểm

- Phim đặt hàng: Phải hướng tới đông đảo khán giả

 

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps