Đón đọc Báo Năng lượng Mới số 484, phát hành thứ Sáu ngày 18/12/2015

15:26 | 17/12/2015

|
Báo Năng lượng Mới số 484 có những bài tiêu biểu: - Công đoàn Dầu khí Việt Nam: Đồng hành với phát triển và đổi mới - PV Power, DMC, PVI, PETROSETCO tổng kết hoạt động năm 2015 - Nam Côn Sơn 2 đón dòng khí thương mại đầu tiên - Phối hợp hiệu quả trong lãnh đạo, điều hành - Mượn danh cầu lợi - “Tín dụng gốc cây” và những bi kịch không báo trước - Bảo hiểm nợ và nợ bảo hiểm - Phim đặt hàng: Phải hướng tới đông đảo khán giả
don doc bao nang luong moi so 484 phat hanh thu sau ngay 18122015

Báo Năng lượng Mới số 484 có những bài tiêu biểu: 

- Công đoàn Dầu khí Việt Nam: Đồng hành với phát triển và đổi mới

- PV Power, DMC, PVI, PETROSETCO tổng kết hoạt động năm 2015

- Nam Côn Sơn 2 đón dòng khí thương mại đầu tiên

- Phối hợp hiệu quả trong lãnh đạo, điều hành

- Mượn danh cầu lợi

- “Tín dụng gốc cây” và những bi kịch không báo trước

- Bảo hiểm nợ và nợ bảo hiểm

- Phim đặt hàng: Phải hướng tới đông đảo khán giả