khai mac trien lam quoc te ve may moc thiet bi dau khi hang hai va cong nghiep phu tro nam 2019

Khai mạc Triển lãm quốc tế về máy móc, thiết bị dầu khí, hàng hải và công nghiệp phụ trợ năm 2019

Ngày 13/11/2019, tại Trung tâm Hội nghị triển lãm quốc tế Pullman Vũng Tàu đã khai mạc Triển lãm quốc tế về máy móc, thiết bị dầu khí hàng hải và công nghiệp phụ trợ Oil & Gas Vietnam (OGAV) năm 2019. Triển lãm do ...
|< < 1 2 3 > >|