Thứ bảy 23/02/2019 22:14
psi trien khai he thong quan ly va giao dich chung khoan vgaia

PSI triển khai hệ thống quản lý và giao dịch chứng khoán VGAIA

Ngày 24/01/2019, Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) phối hợp tổ chức “Lễ ký kết hợp đồng cung cấp và triển khai hệ thống quản lý và giao dịch chứng khoán”.
1 2