Thứ bảy 20/10/2018 20:23
pvb tim lai anh hao quang

PVB tìm lại ánh hào quang

Thời gian tới, có nhiều cơ hội để Công ty CP Bọc ống Dầu khí (PV Coating, MCK: PVB) tham gia vào các dự án, gia tăng giá trị sản xuất kinh doanh...