Thứ tư 15/08/2018 06:16
nganh nang luong dung truoc nhung thach thuc nguy co lon

Ngành Năng lượng đứng trước những thách thức, nguy cơ lớn

Ngày 9/8, Bộ Công Thương đã tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam với chủ đề: "Những thách thức trong đảm bảo an ninh năng lượng gắn với phát triển bền vững".