Thứ bảy 20/10/2018 20:47
dam bao an ninh nang luong khong chi lo cung can quan ly cau

Đảm bảo an ninh năng lượng: Không chỉ lo “cung”, cần quản lý “cầu”

Nhu cầu điện tăng nhanh trong khi nguồn cung bị hạn chế do nguồn nhiên liệu đầu vào cho sản xuất điện cạn kiệt đang trở thành vấn đề nóng trong nhiều diễn đàn năng lượng.
1 2