Thứ tư 15/08/2018 06:13
an ninh nang luong tu goc nhin nhu cau va hieu qua su dung

An ninh năng lượng từ góc nhìn nhu cầu và hiệu quả sử dụng

PGS. TS Trần Đình Thiên cho rằng, cần thay đổi cơ chế, hệ thống điều hành mới giải quyết được vấn đề an ninh năng lượng.