Thứ bảy 20/10/2018 20:06
nguy co moi nam mien nam se thieu them hon 7 ty kwh dien

Nguy cơ mỗi năm miền Nam sẽ thiếu thêm hơn 7 tỷ kWh điện?

Cứ mỗi dự án nhiệt điện than (1.200 MW) tại miền Nam bị chậm tiến độ sẽ làm mức độ thiếu điện tại miền Nam tăng thêm 7,2 – 7,5 tỷ kWh/năm.
1 2