Lý do Apple mở cửa hàng trực tuyến tại Việt Nam?

Lý do Apple mở cửa hàng trực tuyến tại Việt Nam?

Có vẻ nhà sản xuất iPhone muốn tìm kiếm sự tăng trưởng mới trong nhóm dân số trẻ, ưu tiên thiết bị di động tại một thị trường mới nổi của châu Á.
1 2