Ra mắt nền tảng định danh điện tử VNPT eKYC

Ra mắt nền tảng định danh điện tử VNPT eKYC

Nền tảng định danh điện tử VNPT eKYC có thể cảnh báo các trường hợp bất thường như có dấu hiệu tẩy xóa, mờ, nhòe, bị che thông tin...
|< < 1 2 3 > >|