Bạn có biết: Cuộc gọi điện thoại đầu tiên đã được thực hiện như thế nào?

Bạn có biết: Cuộc gọi điện thoại đầu tiên đã được thực hiện như thế nào?

Cuộc gọi điện thoại đầu tiên được thực hiện vào ngày 10/3/1876, khi một thông điệp đơn giản được truyền đi từ căn phòng này sang căn phòng khác.
|< < 1 2 3 > >|