» Petrovietnam Bản in Bản in  

Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí lợi nhuận 6 tháng đạt 4,4 tỉ đồng

(Petrotimes) - Lũy kế 6 tháng đầu năm, Công ty cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí đạt 4,4 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế. Trong bối cảnh ngành xây dựng và xây lắp dầu khí đang gặp khó khăn, công ty đạt được kết quả trên là một điều đáng ghi nhận.

Kho chứa LPG Gò Dầu

Trong quý II, tình hình kinh doanh khó khăn nhưng Công ty cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí vẫn đạt gần 126 tỉ đồng, tăng so với quý I.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Công ty cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí đạt doanh thu 233,86 tỉ đồng.

Trong quý II, công ty đầu tư mạnh cho hoạt động sản xuất kinh doanh khi chi phí sản xuất, kinh doanh tăng vọt từ 113 tỉ cuối tháng 3/2012 lên 188.43 tỉ đồng vào cuối 6 vừa qua. Ngoài ra, chi phí tài chính của công ty cao gấp 3 lần cùng kỳ năm trước.

Đ.C

Các tin mới:

Các bài đã đăng: