Những biển số xe "có một không hai"

07:00 | 30/01/2013

|
(Petrotimes) - Phì cười với những biển số xe "độc" xuất hiện trên đường phố Việt Nam.

Thông báo này thay cho biển số

Mất biển xe đeo tạm biển nhà

Biển tứ quý "vẽ"

Đến người cũng cần biển đăng kí

Xe của "hội độc thân"

"Anh em sinh đôi"

"Siêu xe" biển tứ quý chỉ có tại Việt Nam

Đăng kí biển đẹp cho cả xe đạp "độ"

Xe của "thần bài"

Có biển này lo gì bị bắt!

Một công đôi việc!

 

 

Hoàng Anh (ST)