13:41 | 10/11/2022

[E-Magazine] Dấu ấn của công tác Đảng trong sự hồi sinh dự án NMNĐ Thái Bình 2

[E-Magazine] Dấu ấn của công tác Đảng trong sự hồi sinh dự án NMNĐ Thái Bình 2

[E-Magazine] Dấu ấn của công tác Đảng trong sự hồi sinh dự án NMNĐ Thái Bình 2

[E-Magazine] Dấu ấn của công tác Đảng trong sự hồi sinh dự án NMNĐ Thái Bình 2

[E-Magazine] Dấu ấn của công tác Đảng trong sự hồi sinh dự án NMNĐ Thái Bình 2

Nội dung: Thành Công

Thiết kế: Duy Tiến

Đưa vào vận hành NMNĐ Thái Bình 2, Sông Hậu 1 là điểm sáng của nền kinh tếĐưa vào vận hành NMNĐ Thái Bình 2, Sông Hậu 1 là điểm sáng của nền kinh tế
[Podcast] Tổ máy số 2 NMNĐ Thái Bình 2 hòa lưới điện đồng bộ bằng dầu lần đầu thành công[Podcast] Tổ máy số 2 NMNĐ Thái Bình 2 hòa lưới điện đồng bộ bằng dầu lần đầu thành công
[PetroTimesMedia] Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Lê Mạnh Hùng kiểm tra tiến độ dự án NMNĐ Thái Bình 2[PetroTimesMedia] Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Lê Mạnh Hùng kiểm tra tiến độ dự án NMNĐ Thái Bình 2