pvn hoan thanh vuot muc cac chi tieu san xuat 4 thang 2018

Trong tháng 4/2018, tất cả các đơn vị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh, cơ bản hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong tháng và 4 tháng đầu năm 2018.

Nhận diện những khó khăn, thách thức phải đối diện trong năm 2018 là vô cùng lớn, ngay từ những tháng đầu năm 2018, với ý thức đầy đủ về trách nhiệm là Tập đoàn kinh tế quan trọng của đất nước, xác định kết quả hoạt động của Tập đoàn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng GDP, an ninh năng lượng, an ninh quốc gia và nguồn thu ngân sách Nhà nước, tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên toàn PVN đã giữ vững niềm tin, bình tĩnh vượt khó, chủ động xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước giao.

Tính đến hết tháng 4/2018, tất cả các đơn vị trong Tập đoàn đều giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh bình thường, các chỉ tiêu sản xuất đều hoàn thành vượt mức từ 2 - 18%. Công tác an toàn được các nhà thầu dầu khí/đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, không có sự cố nào xảy ra; công tác thông tin liên lạc được duy trì thông suốt.

Cụ thể:

Tổng sản lượng khai thác quy dầu tháng 4 đạt 2,06 triệu tấn, vượt 1,3% kế hoạch tháng, tính chung 4 tháng đầu năm đạt 8,34 triệu tấn, vượt 3,0% kế hoạch 4 tháng và bằng 36,5% kế hoạch năm. Sản lượng khai thác dầu tháng 4 đạt 1,17 triệu tấn, vượt 2,1% kế hoạch tháng, tính chung 4 tháng đầu năm đạt 4,80 triệu tấn, vượt 1,7% kế hoạch 4 tháng và bằng 36,2% kế hoạch năm, trong đó khai thác dầu ở trong nước 4 tháng đạt 4,16 triệu tấn, vượt 1,6% kế hoạch 4 tháng, ở nước ngoài 4 tháng đạt 0,63 triệu tấn, vượt 2,3% kế hoạch 4 tháng.

pvn hoan thanh vuot muc cac chi tieu san xuat 4 thang 2018

Sản lượng khai thác khí tháng 4 đạt 0,89 tỷ m3, vượt 0,3% kế hoạch tháng, tính chung 4 tháng đầu năm đạt 3,55 tỷ m3, vượt 4,7% kế hoạch 4 tháng và bằng 37,0% kế hoạch năm; sản xuất điện tháng 4 đạt 2,01 tỷ kWh, vượt 7,0% kế hoạch tháng, tính chung 4 tháng đầu năm đạt 7,73 tỷ kWh, vượt 7,8% kế hoạch 4 tháng và bằng 35,8% kế hoạch năm; sản xuất đạm tháng 4 đạt 135,4 nghìn tấn, vượt 0,3% kế hoạch tháng, tính chung 4 tháng đầu năm đạt 549 nghìn tấn, vượt 3,7% kế hoạch so với kế hoạch 4 tháng và bằng 35,7% kế hoạch năm; sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn tháng 4 đạt 648 ngàn tấn, bằng 97,4% kế hoạch tháng, tính chung 4 tháng đầu năm đạt 2,32 triệu tấn, vượt 3,1% kế hoạch 4 tháng và bằng 19,7% kế hoạch năm.

pvn hoan thanh vuot muc cac chi tieu san xuat 4 thang 2018

Về chỉ tiêu tài chính, tổng doanh thu toàn Tập đoàn 4 tháng đạt 177,1 ngàn tỷ đồng, vượt 16% kế hoạch 4 tháng và bằng 30% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn 4 tháng đạt 31,5 ngàn tỷ đồng, vượt 28,0% so với kế hoạch 4 tháng và bằng 42% kế hoạch năm. Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất 4 tháng đạt 7,6 ngàn tỷ đồng, vượt 22% so với kế hoạch 4 tháng và bằng 40% kế hoạch năm.

Đặc biệt, sau gần 3 năm tạm ngừng hoạt động, với sự nỗ lực, quyết tâm cao nhất của PVN và các cổ đông của Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTEX), Nhà máy Xơ sợi Đình Vũ đã khởi động 3 dây chuyền sản xuất sợi DTY vào ngày 20/4/2018. Tính đến ngày 30/4, nhà máy đã sản xuất 46,7 tấn sợi, trong đó có 94% sản phẩm sản xuất đạt loại A. Dự kiến trong tháng 5, Nhà máy Xơ sợi Đình Vũ sẽ sản xuất 200 tấn sợi.

pvn hoan thanh vuot muc cac chi tieu san xuat 4 thang 2018

Cũng trong tháng 4, để đảm bảo tiêu thụ sản phẩm đầu ra cho các phân xưởng kéo sợi, PVTEX đã ký Thỏa thuận khung tiêu thụ sản phẩm sợi DTY với hai công ty tiêu thụ sản phẩm DTY chính là Công ty Tín Thành và Công ty Vân Nam. Ngoài ra có một số khách hàng lớn khác cũng đã quan tâm và đặt hàng, đảm bảo sản phẩm sản xuất ra sẽ được tiêu thụ hết.

Doanh thu toàn Tập đoàn vượt 16% kế hoạch, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2017; nộp ngân sách Nhà nước vượt 28% kế hoạch, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, theo ghi nhận, hoạt động của một số đơn vị dịch vụ như DQS, PVDrilling, PVC, DMC, PVMR… tiếp tục gặp khó khăn do khối lượng việc làm suy giảm.