10:28 | 09/12/2023   5,943 lượt xem

[P-magazine] Kỳ 2: Kinh nghiệm quốc tế khi “xanh hóa” nguồn năng lượng

Kỳ 2:  Kinh nghiệm quốc tế khi “xanh hóa” nguồn năng lượngKỳ 2:  Kinh nghiệm quốc tế khi “xanh hóa” nguồn năng lượngKỳ 2:  Kinh nghiệm quốc tế khi “xanh hóa” nguồn năng lượngKỳ 2:  Kinh nghiệm quốc tế khi “xanh hóa” nguồn năng lượng

Nội dung: Vân Anh

Thiết kế: Duy Tiến

[P-magazine] PVFCCo: 15 triệu tấn đạm và 20 năm lao động sáng tạo không ngừng[P-magazine] PVFCCo: 15 triệu tấn đạm và 20 năm lao động sáng tạo không ngừng
[P-magazine] Điều chưa biết về “siêu dự án” 12 tỉ USD sắp triển khai của Petrovietnam[P-magazine] Điều chưa biết về “siêu dự án” 12 tỉ USD sắp triển khai của Petrovietnam
[P-magazine] Kỳ 1:  Thế giới - từ tầm nhìn chính sách[P-magazine] Kỳ 1: Thế giới - từ tầm nhìn chính sách